Prosimy zwrócić uwagę na możliwość opóźnień w dostawie przesyłek.Ze względu na obciążenie zdolności firm kurierskich i ogólną sytuację „covid”.Robimy wszystko, aby czas dostawy był jak najkrótszy.

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu internetowego, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane identyfikacyjne operatora i osoby odpowiedzialnej

Operator sklepu internetowego www.oroperfumy.pl , firma KAPA trade s.r.o., Ťačevská 3998, 085 01 Bardejov, Słowacja, Regon 52022269, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Prešoov pod numerem 37194/P ( firma KAPA trade) przetwarza dane osobowe zgodnie z poniższymi warunkami.

KAPA trade wyznaczyła jako swojego odpowiedzialnego przedstawiciela Inż. Katarina Pangracova, e-mail adres uctovnictvo@kapatrade.sk, numer telefonu +421 949 666 868.

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

a.    Zakup towarów przez e-sklep, dostawa towarów, obsługa reklamacji i rozliczanie zdarzeń ubezpieczeniowych

Firma KAPA trade przetwarza w celu zakupu towarów poprzez www.oroperfumy.pl i dostawę towarów, przetwarzaj następujące dane osobowe klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, dane dotyczące zamówionego towaru i dane dotyczące płatności (numer konta, kwota do zapłaty, termin zapłaty na rachunek KAPA trade), w celu rozpatrzenia reklamacji innych niż wymienione powyżej, również dane dotyczące reklamacji w celu rozwiązania zdarzenia ubezpieczeniowego i dane dotyczące ubezpieczonych towarów i dane dostarczone przez klienta w momencie zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest, w przypadku zakupu towarów za pośrednictwem e-sklepu, dostawy towarów do klienta oraz rozliczenie zdarzeń ubezpieczeniowych Artykuł 6 sekcja 1 lit.b)Regulacja o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwaną dalej "rozporządzeniem w sprawie GDPR") i w przypadku rozpatrywania reklamacji artykuł 6 sekcja 1 lit.c) Regulacje dotyczące GDPR.

Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę.

 • Firma BHIT CZ s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno 2, Czechy, Regon 277 193 91, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Brne pod numerem C 54360 jako pośrednik,

 • Firma VSHosting s. r. o., Sodomkova 5, 102 00 Praha 10, Czechy, Regon: 615 054 55  zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C 29746 jako pośrednik,

 • Firma Michal Boža,Slovenská 1537/6, 085 01 Bardejov, Słowacja, Regon 44 384 921 zarejestrowana w rejestrze działalności w Bardejove pod numerem 760-13778 jako pośrednik,

 • Firma Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, 085 01 Bardejov, Słowacja, Regon 501 481 76 zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Prešov, pod numerem 32549/P jako pośrednik,

 • firma kurierska lub spedycyjna, która zapewnia dostawę towarów do klienta jako inny operator lub pośrednik,

 • partnerzy usługowi, dostawcy, firmy ubezpieczeniowe, zewnętrzne zastępstwo prawne, inne organy konsumenckie, firmy żeglugowe w związku z likwidacją szkód i zdarzenia ubezpieczeniowe jako operatorzy lub pośrednicy

 • Organy finansowe, doradcy podatkowi i audytorzy jako operatorzy lub pośrednicy, jeśli jest to konieczne, aby wypełnić prawne zobowiązanie firmy KAPA trade

  Dane osobowe przetwarzane są w okresie wykonywania umowy sprzedaży towarów, a następnie przechowywane przez okres 10 lat.

  b.    Sprzedaż towarów poza ofertą e-sklepu

  KAPA trade w celu sprzedaży towarów poza oferty sklepu przetwarza następujące dane osobowe klienta: imię, nazwisko, adres domowy i dane zamówienia.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 sekcja 1 lit.b) Regulację GDPR.. Przetwarzanie danych osobowych przez KAPA trade jest niezbędne na podstawie życzenie klienta do zakupu towarów, których nie ma w ofercie e-sklepu. Dane osobowe przetwarzane są w trakcie realizacji umowy na zakup towarów i dostarczenia okresu gwarancji na dostarczone towary.

  c.    Niewiążące zamówienie towarów

  KAPA trade przetwarza dla celów niewiążącego zamówienia następujące dane osobowe potencjalnego klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i dane dotyczące niewiążącego zamówienia.
   
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 sekcja 1 lit.b) Regulację GDPR.. Przetwarzanie danych osobowych przez KAPA trade jest niezbędne na podstawie życzenie potencjonalnego klienta o niewiążące zamówienie.
   
  Odbiorcami danych osobowych są następujący pośrednicy:

 • Firma VSHosting s. r. o., Sodomkova 5, 102 00 Praha 10, Czechy, Regon: 615 054 55  zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C 29746

 • Firma BHIT CZ s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno 2, Czechy, Regon 277 193 91, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Brne pod numerem C 54360

Dane osobowe są przetwarzane od chwili złożenia wniosku o niewiążące zamówienie na zawarcie umowy kupnej, a następnie przechowywane przez okres 10 lat.

d.    Rejestracja i prowadzenie sklepu internetowego

Firma KAPA trade przetwarza następujące dane osobowe w celu rejestracji i działania e-sklepu: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy i historia zamówień.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 sekcja 1 lit.b) Regulację GDPR.. Przetwarzanie danych osobowych przez KAPA trade jest niezbędne w celu zabezpieczenia rejestrację w sklepie i działania sklepu internetowego.

Odbiorcami danych osobowych są następujący pośrednicy::

 • firma BestUniverse s. r. o.,Škultétyho 536/44, 949 12 Nitra, Słowacja, Regon 46 964 452, zarejestrowana w Sądzie Miejskim Nitra, pod numerem 33411 /N.

 • Firma VSHosting s. r. o., Sodomkova 5, 102 00 Praha 10, Czechy, Regon: 615 054 55  zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C 29746
 • Firma BHIT CZ s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno 2, Czechy, Regon 277 193 91, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Brne pod numerem C 54360

 

Dane osobowe są przetwarzane w okresie rejestracji w sklepie internetowym, a następnie przechowywane przez okres 10 lat.

 
e.    Zapewnienie wsparcia telefonicznego i e-mailowego klientom

 Firma KAPA trade przetwarza w celu zapewnienia wsparcia telefoniczengo i e-mailowego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail adres.
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 sekcja 1 lit.b) Regulację GDPR oraz w związku z nagrywaniem rozmowy telefonicznej  artykuł 6 sek. 1 lit.. a) Regulacje GDPR. Przetwarzanie danych osobowych przez KAPA trade jest niezbędne w celu zapewnienia wparciana, w przypadku nagrań dźwiękowych zgoda, a tym samym przetwarzanie danych osobowych za pomocą nagrań dźwiękowych, jest dobrowolna.
 
Odbiorcami danych osobowych są następujący pośrednicy:

 • firma DR MyCommerce Ireland, Ltd.  Unit 153 Shannon Free Zone, Shannon, Irlandia, Regon: IE 3315399UH

  Dane osobowe są przetwarzane w okresie gwarancyjnym zakupionych towarów, a następnie przechowywane przez okres 10 lat.

  f.    Rozwiązywanie reklamacji klientów

  Firma KAPA trade przetwarza w celu rozpatrywania reklamacji następujące dane osobowe: imnię, nazwisko, dane meno, priezvisko, informacje podane w reklamacji w zależności od tego, w jaki sposób klient złożył reklamację wraz z adresem, numerem telefonu lub adresem e-mail.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 sekcja 1 lit. b) Regulaca GDPR. Przetwarzanie danych osobowych przez KAPA trade jest niezbędne w celu  rozpartywania skarg.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji a następnie przechowywane przez okres 10 lat.

  g.    Zapewnienia wsparcia przez Facebook

  W razie prośby klienta o zapewnienie wsparcia przez Facebook, firma KAPA trade będzie przetwarzać dane osobowe wymienione w profile Facebook klienta i dane, które klient udzieli sam podczas komunikację.

  Celem przetwarzania danych osobowych klienta  jest zapewnienie wsparcia na żądanie klienta  i Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 sekcja 1 lit.b) Regulację GDPR. Przetwarzanie danych osobowych przez KAPA trade jest niezbędne w celu zapewnienia wsparcia na żądanie klienta

  Odbiorcą danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., adres 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia, jako operator. JJednocześnie ta firma będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z jej Politiką o Ochronie Danych Osobowych

  Dane osobowe są przetwarzane w czasie niezbędnym do zapewnienia wymaganego wsparca klienta.

  h.    zastosowanie roszczeń spółki KAPA trade s.r.o.

  Firma KAPA trade przetwarza w celu zastosowania roszczeń następujące dane: dane zawarte w umowach z klientami i dostawcami, dane zwiazane z reklamacją, dane niezbędne do wszczęcia postępowania prawnego, dane wymienione w skarge przeciwko firmy KAPA trade, dane wymienione w zapisie kradzieży, dane księgowe i inne dane wymagane do ewentualnego zastosowania roszczeń lub obrony interesów KAPA trade.

  Celem przetwarzania powyższych rodzajów danych osobowych jest uzasadniony interes operatora Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 sekcja 1 lit.f) Regulację GDPR. Przetwarzanie danych osobowych przez KAPA trade jest niezbędne dla uzasadnionych interesów KAPA trade. Uzasadnionym interesem firmy KAPA trade jest ochrona aktywów firmy, a także ochrona przed nieuczciwymi roszczeniami wobec KAPA trade.

  Odbiorcami danych osobowych są następujący osoby:

 • Sądy, organy administracji publicznej, prawnicy, doradcy podatkowi i inni profesjonalni doradcy jako operatorzy.

Dane osobowe są przetwarzane w okresie postępowania sądowego oraz w okresie przedawnienia, podczas którego można zgłaszać roszczenia wobec KAPA trade lub w trakcie których firma może dochodzić swoich roszczeń.

i.  Wypełnianie zobowiązań prawnych KAPA trade s.r.o.

Firma Logica Packaging EU przetwarza dane osobowe wymienione w lit. a) - m) do celów wypełniania zobowiązań prawnych spółki KAPA trade.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 sek. 1 lit. C) Regulację GDPR (przykladowo ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od wartości dodanej, ustawa o podatku dochodowym, ustawa o ochronie konsumentów, ustawa archiwalna). Przetwarzanie danych osobowych przez KAPA trade jest niezbędne  do celów wypełniania zobowiązań prawnych spółki KAPA trade.

Odbiorcami danych osobowych są następujący osoby:

 • doradcy podatkowi, audytorzy, sądy i organy administracji publicznej jako operatorzy

  Dane osobowe są przetwarzane przez czas wymagany przez obowiązujące prawo.

  3.    Prawo osoby dotkniętej

  Osoba dotknięta ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do Biura GIODO, (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że jest bezpośrednio dotknięta w swoich prawach wynikających z rozporządzenia GDPR lub zgodnie z odpowiednim prawodawstwem.

  Dotknięta osoba ma prawo zażądać dostępu do danych osobowych, zażądać dostępu o naprawę danych osobowych, usunięcie danych osobowych, ograniczenie przetwarzania danych osobowych, prawo do przekazania danych osobowych, oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa może osoba dotknięta zastosować kontaktując się z firmą KAPA trade:

  a)    w formie pisemnej - wysyłając list do siedziby firmy, podając imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej pod nazwą firmy 

  b)    elektronicznie - wysyłając e-mail na e-mail info@oroperfumy.pl

  c)    telefonicznie - +48123506127 +48123506137

  d).  lub zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

  Odpowiednim podpisem jest rozporządzenie o ochronie danych, obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i inne obowiązujące ogólnie obowiązujące przepisy prawne.